Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

ÜYELER

Derneğe Üyelik Kriterleri Nelerdir?

Birincil faaliyet alanı Dernek faaliyet alanları/iş alanlarından en az bir tanesi olan şirketler derneğe üye olabilirler. Şirketleri temsil eden yetkililerin üye şirketin sahibi, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü veya şirketin temsilci atamaya yetkili mercileri tarafından yazılı beyan ile dernek işleri için yetkilendirilen kişilerden olması zorunludur.

• Sektörde en az üç yıldır faaliyette olması veya yurtdışında aynı sektörde faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye şubesi olarak en az bir yıldır aktif olması

• En az beş yerel ve/veya uluslar arası markaya hizmet vermesi

• Dernek üyesi şirketler dernek tarafından belirlenecek meslek ahlak ilkelerine ve meslek standartlarına uymayı kabul ederler.

*
*

radore

©2018 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.