Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

 

DPİD ETİK İLKELERİ

 

 

AMAÇ VE KAPSAM

 

DPİD Etik İlkelerinin amacı; DPİD üyelerinin tüm iç ve dış paydaşlarının uyması gereken Etik İlkelerini belirlemek ve mesleğe saygınlık, güvenirlik ve itibar sağlamaktır.

DPİD Etik İlkeleri tüm DPİD üyelerini, Yönetim Kurulu Üyelerini, iş ortaklarını, tedarikçilerini ve tüm paydaşları kapsar. Tüm DPİD üye ve paydaşlarından ETİK İLKELERE uymaları beklenir.

 

YASALARA UYUM

 

DPİD üyeleri olarak bütün faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tüm ulusal mevzuata ve ülkemizin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmelere ve düzenlemelere uygun davranırız.

 

BİRBİRİMİZE GÜVEN

 

DPİD üyeleri olarak mesleğin itibarını korumak ve güçlendirmek için çaba gösteririz. DPİD üyeleri ile sağlıklı bir iletişim kurmak için gayret eder, mesleki sır olmayan bilgileri paylaşarak sektörü geliştirmek adına dayanışma içinde hareket ederiz.

 

ADİL REKABET

 

DPİD üyeleri olarak haksız rekabete yol açabilecek tutum ve davranışlardan kaçınır, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederiz. Rakiplerimizi, meslektaşlarımızı ve sektör paydaşlarını karalamaz ve adil bir rekabet ortamı yaratılmasını teşvik ederiz.

 

ÇALIŞANLARIMIZA SAYGI

 

DPİD üyeleri olarak çalışanlarımızın tüm özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. İşe alma ve istihdamda tek ölçüt olarak yetkinliği görür ve fırsat eşitliği sağlarız.

Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcılıktan kaçınarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederek adil istihdamı destekleriz. Çalışanlarımızın iş hayatı ve özel hayatı arasındaki dengeyi gözetiriz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz. Proje bazında tam zamanlı ya da yarı zamanlı istihdam edilen personele yapılacak işin kapsamı ve içeriği ile ilgili gerekli eğitim ve bilgilerin mutlaka verilmesini sağlarız.

 

DÜRÜSTLÜK VE AÇIKLIK

 

DPİD üyeleri olarak müşteri ilişkilerine saygı, adalet, eşitlik ve nezaket çerçevesinde yaklaşırız.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, taleplerini karşılamak, kaliteli ürün ve hizmetleri zamanında ve söz verdikleri koşullarda sağlamak için özen gösteririz.

Müşterilerimizi verdiğimiz hizmetin aşamaları hakkında doğru bilgilendirir, doğru ve zamanında raporlama yapar, müşterilerimiz ile kesintisiz iletişimini sağlarız.

Herhangi bir işi almak veya bir iş kararını etkilemek için hiçbir şekilde hediye, rüşvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz.

Tedarikçi seçimlerimizde adil, yasa ve yönetmeliklere uygun bir süreç yönetiriz.

Tüketicileri yanıltmaz, tüketici haklarına saygı duyar ve iletişimini üstlendikleri ürün ve hizmetlerle ilgili müşterilerimizin verdikleri bilgiyi eksiksiz olarak veririz.

 

GİZLİLİĞE SAYGI

 

Müşterilerimizle ilgili meslek sırrı olarak değerlendirilen belge ve bilgileri izinsiz olarak kullanmaz ve 3. şahıslara iletilmesini engelleyecek önlemler alırız. Müşterilerimize ait her türlü bilgi, belge, malzeme ve materyalin gizlilik ve güvenliğini sağlarız.

 

ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINMA

 

DPİD üyeleri olarak her türlü çıkar çatışması riski doğurabilecek durumlardan ve ilişkilerden uzak durma konusunda dikkatli ve sorumlu davranırız.

 

ÇEVREYE DUYARLILIK

 

Tüm paydaşlarımızın ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını, ülke kaynaklarının etkin kullanımını, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

 

 

 

radore

©2018 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.