Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

Hakkımızda

Geleneksel pazarlama iletişimi yaklaşımlarının dışında kalan stratejiler ve yöntemlerin pazarlama bütçelerinden aldıkları pay her geçen gün artıyor, alternatif mecraların kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

Bu gelişmeye paralel olarak pazarlama hizmetleri sektöründe birbirinden çok farklı uzmanlık alanları ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler doğuyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde dehızla gelişen bu sektörü temsil etmek üzere Eylül 2005’te DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği) kuruldu.

DPİD doğrudan pazarlamayı, kitlesel iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan,satın almaya teşvik eden, interaktif, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama iletişimi faaliyetleri olarak tanımlıyor.

DPİD tarafından yaptırılan araştırmaya göre Türkiye’de 2012 yılında sektör büyüklüğü 1.8 milyar USD’dir.

Misyon

DPİD, doğrudan pazarlama sektörüne vizyon kazandırmak, sağlıklı büyümesini sağlamak, sektör çalışanları arasında iletişim kurmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve haksız rekabete karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon

DPİD doğrudan pazarlama sektörünün sorunları için çözüm geliştirecek, sektörün itibarının yükseltilmesi için çalışmalar yapacak, eğitim programları düzenleyecek, etik kuralları oluşturacak, hizmet alan ve hizmet veren şirketler , devlet kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında sağlıklı ve verimli bir iletişim kurulmasına yardımcı olacaktır.

Derneğin Amacı

Sektör içi iletişimi güçlendirmek, hizmet sağlayan ve hizmet alanlar arasında sağlıklı bilgi akışı kurmak Sektöre vizyon kazandırmak, itibarını yükseltmek Sektörün sorunları için çözüm üretmek Sektörü ilgilendiren konularda yasal ve idari mevzuatı takibetmek, gerekli değişiklikler için çalışmak, ilgili mercilerle görüşmek Hizmet kalitesini yükseltmek için her kademeye yönelik eğitimler vermek Hizmet standartlarını ve etik kuralları oluşturmak ve bunlara uyulmasını takibetmek.

Haksız rekabete, kayıt dışı faaliyetlere karşı mücadele etmek Hizmet alan ve hizmet veren arasındaki ilişkilere düzen getirmek, fiyatları belirleyen kriterleri oluşturmak

Dernek Faaliyet Alanları

1- Etkinlik Pazarlaması

2- Veritabanına Dayalı Pazarlama

3- İnteraktif Pazarlama

4- Satış Noktasında ve Sahada Pazarlama

Dernek Organları

Yönetim Kurulu

16 Aralık 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Mart 2017 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu belirlenmiştir:


Başkan:                    A. Serhat Demirel – DS Entegre
Başkan Yardımcısı:  Zuhal Gezer Demirci – Kayra Grup
Başkan Yardımcısı:  Eser Z. Hakim - Brand Experience Designers
Sayman:                  Yaşar Şeki - Ceo Event
Genel Sekreter:       Melis Onat – Geometry Global
Üye:                        Ş. Alper Sesli - dsm group
Üye:                        Ayten Karahan Hasgül – Tanı Pazarlama

Üyelik Koşulları

Derneğe Üyelik Kriterleri Nelerdir?

Birincil faaliyet alanı Dernek faaliyet alanları/iş alanlarından en az bir tanesi olan şirketler derneğe üye olabilirler. Şirketi dernekte temsil edecek kişinin üye şirketin sahibi, yönetim kurulu başkanı veya genel müdürü olması zorunludur.

Sektörde en az üç yıldır faaliyette olması veya yurtdışında aynı sektörde faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye şubesi olarak en az bir yıldır aktif olması

En az beş yerel ve/veya uluslar arası markaya hizmet vermesi

Dernek üyesi üç şirketin tavsiye etmesi

Dernek üyesi şirketler dernek tarafından belirlenecek meslek ahlak ilkelerine ve meslek standartlarına uymayı kabul ederler.

 

radore

©2014 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.