Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

Sinan Günal

Web siteleri şirketler için artık zorunlu!

Geçtiğimiz yıllarda yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlığı aşamasında oldukça fazla tartışılan “her şirketin bir web sitesi olmalı ve şirketin tipine göre bu web sitesi üzerinde şirketle ilgili bazı bilgileri halka açık olarak bulundurmalı” fikri sonunda hayata geçti.

31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile bu konuda şirketlerin yükümlülükleri yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Bu kapsamdaki en önemli detay, yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren üç ay içerisinde tüm şirketlerin internet sitesi açma zorunluluğu ve bu sitede yönetmelikte belirtilen bilgi ve dokümanların barındırılmaya başlaması zorunluluğu.

Özellikle SPK denetimine tabi olan şirketlerin tamamının internet sitesi olduğunu var sayarsak asıl sorunu diğer ticaret şirketi sahiplerinin bu yükümlülüğü yerine getir(eme)mesi yaşatacak gibi görünüyor. Diğer taraftan, yönetmelik tüm ticaret şirketleri için ilk bakışta bazı belirsizlikler taşısa da, özellikle SPK denetimine tabi şirketlere önemli sorumluluklar getiriliyor. Bu gereksinimlerin dikkatle incelenmesi ve aksiyonların hızlıca alınması daralan zaman nedeniyle önem arz ediyor.

Sektörel açıdan bakıldığında ise, orta ve uzun vadede web sitesi sahipliğinin artması, dijital iletişimin kullanımında ve kurumlar tarafından önceliklendirilmesinde etkili olabilir. Kısa vadede ise sadece bu web sitelerinin kurulması işlemi bile pazarın standart web sitesi üretimi tarafına bir hareket getirebilir. Ancak bu aşamada, kurumların bu konuyu bir “pazarlama yatırımı” gibi görerek planlamaları, stratejilerini geliştirmeleri ve kısa vadeli gereksinimlerle değil, orta-uzun vadeli planlarla adım atmaları önümüzdeki dönemde bu kanaldan daha yüksek geri dönüş almalarını sağlayacaktır.

Sinan Günal / DPİD Yönetim Kurulu Üyesi

DİĞER BLOG YAZILARI

İç İletişim

Yeni

Kimin elemanı? Sınırlar?

Yeni

Sektörün kendini baltalayan kısır döngüsü

Yeni

Bir yıl daha bitti bir yeni yıl daha geldi

Yeni

Sıra e-ticaret Kanunu yönetmelik adımında

Yeni

Bir ödül daha almaz mısınız?

Yeni

radore

©2018 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.