Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği

Ali İlhan Tireli

İzinli Pazarlama Yeniden Meclis Gündeminde

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı geçtiğimiz günlerde yeniden Meclis gündemine geldi. Komisyon toplantıları devam ediyor ve büyük olasılıkla birkaç ay içerisinde yürülüğe girmesi bekleniyor. Peki kanun yürülüğe girdiğinde çıkış noktası olan sorunlara bir çözüm olacak mı?

Öncelikle tasarıyı kısaca hatırlayalım: Kanunun 2 ana amacı elektronik ticaretin ve bu kapsamda yapılan sözleşmelerin ve de istenmeyen elektronik posta gönderimlerinin düzenlenmesiydi. Sözleşmelerde ve gönderimlerde bilgi verme yükümlülüğü, mesaj gönderimleri öncesi opt-in zorunluluğu, alınan onaya uygun gönderim ve iletiyi reddetme hakkı kapsamında  2 gün içerisinde opt-out talebinin işlenmesi günlük hayatımızı etkileyecek başlıca yeniliklerdi ve yukarıda belirtilenleri yerine getirmeyenlere 1.000 ile 50.000 TL arasında değişen cezalar öngörülüyordu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde tasarıya iki yeni madde eklendiğini görüyoruz: Ön belleğe almadan dolayı sorumluluk ve kişisel verilerin korunması. Kişisel verilerin korunması çok hassas bir konu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı da hala meclis komisyonunda, bu maddenin tasarıya eklenmesi ile elde edilen bilgilerin kişinin onayı olmadan üçüncü kişilere verilemeyeceği ve başka amaçlarla kullanılamayacağı da hükme bağlanıyor.

Artık opt-in,  opt-out tartışmalarının net olarak sona erdiğini söyleyebiliriz. Mesajı alan kişinin ilk e-postadan sonra reddetme hakkı olarak tanımlanan opt-out sadece esnaf ve tacirlere yapılacak gönderimlerde kabul ediliyor. Son kullanıcı ya da tüketiciye yapılan tüm gönderimlerde ise opt-in esas alınıyor.

DPİD olarak sektörümüzü ilgilendiren tüm hukuki süreçlerle ilgili olarak detaylı çalışmalar yapıp, bu konulardaki görüşlerimizi yetkili kurum ve mercilerle paylaşmayı da bir görev biliyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde yapmış olduğumuz girişimler sonucunda kanun tasarısına bir geçici maddenin eklendiğini görüyoruz. Bu madde sayesinde hali hazırda markalar tarafından toplanmış ve kendilerine ticari ileti gönderilmesi için izin alınmış kişilerin bilgilerinden oluşan veritabanları için yeniden izin alınmasına gerek olmadığı hükme bağlanmıştır. E-posta ile pazarlamayı yoğun bir biçimde kullanan ve müşteri veritabanlarına düzenli gönderimler yapan tüm markalar bu sayede gönderimlerine devam edebilecekler.

Netleştirilmesi gereken bir diğer madde ise Hizmet sağlayıcı tanımı. Mevcut tasarıda tüm cezai yaptırımlar hizmet sağlayıcıyı bağlıyor. Ancak verinin sahibi olmayan firmalar sadece gönderimlerin yapılmasında aracı olduğu için uygulamada ciddi sorunlara yol açacak ve gönderimler  durma noktasına gelecektir. Bu fikirden yola çıkarak görüşlerimizi ilgili komisyona ilettik ve daha önce olduğu gibi dikkate alıncağını ümit ediyoruz.

Tasarı ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ve bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Ali İlhan Tireli

DPİD Yönetim Kurulu Üyesi

DİĞER BLOG YAZILARI

İç İletişim

Yeni

Kimin elemanı? Sınırlar?

Yeni

Sektörün kendini baltalayan kısır döngüsü

Yeni

Bir yıl daha bitti bir yeni yıl daha geldi

Yeni

Sıra e-ticaret Kanunu yönetmelik adımında

Yeni

Bir ödül daha almaz mısınız?

Yeni

radore

©2018 DOĞRUDAN PAZARLAMA İLETİŞİMCİLERİ DERNEĞİ BU SITEDE BULUNAN YAZI VE ÇIZIMLERIN HER HAKKI SAKLIDIR.